ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ

ANDREAS

12 Μαρτίου 2023 /

DAFNI

11 Μαρτίου 2023 /

EIRINI

10 Μαρτίου 2023 /

FILIPPOS

9 Μαρτίου 2023 /

GIANNIS

8 Μαρτίου 2023 /

IOANNA

7 Μαρτίου 2023 /

IOANNIS-PAIKOS

6 Μαρτίου 2023 /

MARTHA

5 Μαρτίου 2023 /

MIA

3 Μαρτίου 2023 /

PANAGIOTIS

2 Μαρτίου 2023 /

PETROS

1 Μαρτίου 2023 /